O čom Fyzika na scéne je?

PoS 2 je pokračovaním prvej fázy projektu PoS – zameraného na zviditeľnenie fyziky v súčasnej spoločnosti. Zo širokého spektra tém obsiahnutých v prvej fáze projektu sa PoS 2 zameriava na učiteľov a to predovšetkým   na  učiteľov  fyziky   na  stredných  školách.  Učitelia  z  1. stupňa a vysokoškolskí učitelia sa tiež môžu pripojiť, ak majú vhodný nápad ako prispieť. 
 

Cieľom  projektu PoS 2 je:

·        upozorniť na nízku úroveň vedeckého povedomia obyvateľov Európy (obzvlášť fyzikálneho),

·        navrhnúť nové praktické riešenia tohto problému,

·        zveľadiť a rozšíriť sieť expertov na vyučovanie fyziky,

·        ziskať nové materiály, ktoré zvýraznia názory a odporúčania týchto expertov. 

Naviac sa očakáva, že sa podarí: 

·        získať osvedčené materiály a vyučovacie metódy vhodné na získanie záujmu mládeže o vedu,

·        iniciovať založenie nadácie “Fyzika na scéne”, ktorá by sprostredkovala priamy kontakt medzi učiteľmi fyziky a európskymi medzinárodnymi výskumnými organizáciami,

·        zdôrazniť význam fyziky pre vedy o vesmíre a prispieť k zlepšeniu výuky fyziky.

 Pracovné stretnutia, v rámci záverečného festivalu, zamerané na jednotlivé témy sa budú viac orientovať na vzájomné diskusie ako na zhromažďovanie a prezentáciu informácií, čo bolo ťažiskom na predchádzajúcom festivale. Časť pracovných stretnutí sa preto uskutoční už v prípravnej fáze prostredníctvom internetu, aby zostalo viac priestoru na diskusie. Podobne ako v prvej fáze projektu budú záverečnému festivalu predchádzať aktivity v rámci jednotlivých národných programov zamerané na ciele PoS a ich publicitu, ako aj na identifikáciu najiniciatívnejších učiteľov pre účasť na záverečnom festivale.

 Záverečný festival sa uskutoční vo dňoch 2.-6. Apríla 2002 v ESTEC (vedúcej európskej inštitúcii na vesmírne technológie) v holandskom Noordvijku. Neoddeliteľnou súčasťou festivalu bude prezentácia najlepších prispevkov a nápadov z každej zo zúčastnených krajín.

  

Slovenský riadici výbor                                                                   November 2001