Domovská stránka ESA

Domovská stránka CERN

Domovská stránka ESO

Fyzika na scéne je spoločný program Európskej organizácie pre nukleárny výskum (CERN), Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a Európskeho južného observatória (ESO) organizovaný  v rámci Európskeho týždňa vedy a techniky 2000.
 SLOVENSKO


O čom Fyzika na scéne je?

Fyzika na scéne zahŕňa sériu vyprofilovaných aktivít v oblasti fyziky, ktorých zámerom je informovať Európsku verejnosť, najmä stredoškolských učiteľov fyziky a zástupcov médií o inovačných spôsoboch poskytovania informácií o fyzike a poukázať na úzke prepojenie tejto prírodnej vedy s našim každodenným životom. Táto snaha je dôsledkom stále sa zhoršujúceho stavu Fyzikálnej gramotnosti Európskeho obyvateľstva na všetkých úrovniach.

Primárny cieľ "Fyziky na scéne" je zastaviť zjavný úpadok vedomostí a záujmu o fyziku medzi občanmi Európy a to pomocou série verejne zviditeľnených promo aktivít. Spojí významných fyzikov, učiteľov, vlády a médiá jednotlivých krajín, aby tak konfrontovala skutočnosť, že fyzika prestáva byť pre mladých ľudí atraktívna a vyvinula stratégie smerujúce k zvráteniu tohto trendu.

Krátkodobým cieľom je vyvolať nadšenie a poskytnúť nové učebné materiály. Dlhodobý cieľ "Fyziky na scéne " je vytvoriť nový smer vývoja v tejto oblasti tým, že umožní expertom z celej Európy  stretávať sa, vymieňať si skúsenosti a inovovať.

Domovská stránka EPS

Domovská stránka EAAE

Domovská stránka EU

Ďalšími partnermi sú: European Physical Society (EPS) a European Association for Astronomy Education (EAAE) s podporou Európskej únie (EU)
created by: Martin Makuch