Veľtrh vyučovania fyziky

Vyvrcholením projektu Fyzika na Scéne bol medzinárodný Veľtrh vyučovania fyziky. Konal sa 6.-11. novembra 2000 v Ženeve, v Európskom centre pre nukleárny výskum - CERNe. Tohto podujatia sa zúčastnilo vyše 400 účastníkov z 21 európskych krajín + účastníci zo spoločností organizujúcich samotný projekt = ESA, ESO, CERN, EPS - EAAE . Počas  piatich dní veľtrhu bolo pre verejnosť, ale aj samotných účastníkov odprezentované množstvo zaujímavých projektov z oblasti fyziky, jej vyučovania a popularizácie. Delegácia každej zúčastnenej krajiny mala k dispozícii výstavný stánok na prezentáciu projektov vzniknutých za podpory FnS. Ďalšou témou programu boli workshopy malých skupín na rôzne témy ktorých spoločným cieľom bola výmena skúsenosti v oblasti popularizácie fyziky a jej zatraktívnenia. Počas veľtrhu odznelo množstvo vynikajúcich prednášok. Ich záznamy sú zverejnene tu.

Slovenská delegácia prezentovala celkovo 4 projekty, z ktorých mali najväčší ohlas dva najväčšie a to SCHOLA LUDUS a Virtuálna Kolaborácia.

Pôvodnú stránku veľtrhu nájdete tu.

Tu sa nachádza niekoľko fotiek z príprav, cesty a aj samotného veľtrhu. 

 

 

[IMG]Image056.jpg          91k 
[IMG]Image058.jpg          77k 
[IMG]Image059.jpg          85k 
[IMG]Image060.jpg          86k 
[IMG]Image063.jpg          87k 
[IMG]Image064.jpg          72k 
[IMG]Image065.jpg          66k 
[IMG]Image066.jpg          83k 
[IMG]Image067.jpg          67k 
[IMG]Image068.jpg          49k 
[IMG]Image069.jpg          49k 
[IMG]Image070.jpg          44k 
[IMG]Image071.jpg          55k 
[IMG]Image072.jpg          58k 
[IMG]Image073.jpg          46k 
[IMG]Image074.jpg          58k 
[IMG]Image075.jpg          64k 
[IMG]Image076.jpg          59k 
[IMG]Image077.jpg          133k
[IMG]Image078.jpg          65k 
[IMG]Image079.jpg          72k 
[IMG]Image080.jpg          46k 
[IMG]Image082.jpg          98k 
[IMG]Image083.jpg          133k
[IMG]Image084.jpg          105k
[IMG]Image085.jpg          123k
[IMG]Image086.jpg          115k
[IMG]Image087.jpg          121k
[IMG]Image088.jpg          59k 
[IMG]Image089.jpg          133k
[IMG]Image090.jpg          94k 
[IMG]Image091.jpg          67k 
[IMG]Image092.jpg          57k 
[IMG]Image094.jpg          47k 

 

[IMG]Image095.jpg          129k
[IMG]Image096.jpg          53k 
[IMG]Image097.jpg          93k 
[IMG]Image098.jpg          143k
[IMG]Image100.jpg          130k
[IMG]Image101.jpg          87k 
[IMG]Image102.jpg          70k 
[IMG]Image103.jpg          77k 
[IMG]Image104.jpg          65k 
[IMG]Image105.jpg          70k 
[IMG]Image108.jpg          75k 
[IMG]Image109.jpg          71k 
[IMG]Image110.jpg          73k 
[IMG]Image111.jpg          51k 
[IMG]Image112.jpg          37k 
[IMG]Image113.jpg          47k 
[IMG]Image114.jpg          72k 
[IMG]Image115.jpg          16k 
[IMG]Image117.jpg          78k 
[IMG]Image119.jpg          50k 
[IMG]Image120.jpg          73k 
[IMG]Image121.jpg          60k 
[IMG]Image122.jpg          85k 
[IMG]Image123.jpg          66k 
[IMG]Image124.jpg          67k 
[IMG]Image127.jpg          42k 
[IMG]Image128.jpg          73k 
[IMG]Image129.jpg          75k 
[IMG]Image130.jpg          41k 
[IMG]Image131.jpg          68k 
[IMG]Image132.jpg          47k 
[IMG]Image137.jpg          66k 
[IMG]Image139.jpg          76k 
[IMG]Image140.jpg          119k